מידע על כרטיס חבר

מועדון שפע
מועדון שפע
הצטרף עוד היום למועדון הנחות שלנו
31/10/2018 שם מלא 31/10/2019
מועדון שפע כולל דמי טיפול ‪₪‬ 100.00
הכרטיס מקנה קדימות והנחות לרכישת כרטיסים למופעים
בהתאם לתקנון.